[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

Koło gospodyń wiejskich „Borówki” w Lelisie
STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCE
Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne
Stowarzyszenie ,,Krasinianki”
Pilicaki
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKA
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas
Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
Ogród społeczny Skwerek Obfitości
Koło gospodyń wiejskich „Borówki” w LelisieSTOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCEOstrołęckie Stowarzyszenie EksploracyjneStowarzyszenie ,,Krasinianki”PilicakiStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKAKoło Gospodyń Wiejskich w Żebry-WierzchlasStowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”Towarzystwo Przyjaciół GoworowszczyznyOgród społeczny Skwerek Obfitości

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

Stowarzyszenie ,,Krasinianki”
Stowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
KS Hubertus Chomentów
Stowarzyszenie ,,Krasinianki”Stowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w SurowemFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”KS Hubertus Chomentów

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
Stowarzyszenie Projekt Radomir
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Klub Sportowy Maków Biega
Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”
Koło Gospodyń Wiejskich w Gibałce
Stowarzyszenie ,,Krasinianki”
Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi WschodniejTowarzystwo Przyjaciół GoworowszczyznyStowarzyszenie Projekt RadomirKoło Gospodyń Wiejskich w Żebry-WierzchlasStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”Klub Sportowy Maków BiegaStowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”Koło Gospodyń Wiejskich w GibałceStowarzyszenie ,,Krasinianki”Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”