[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
Spółdzielnia Socjalna Integracja
Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – Buciach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKA
Klub Sportowy Maków Biega
Stowarzyszenie Projekt Radomir
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi WschodniejStowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”Spółdzielnia Socjalna IntegracjaKoło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – BuciachStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKAKlub Sportowy Maków BiegaStowarzyszenie Projekt RadomirFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”
Pilicaki
Klub Sportowy Maków Biega
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”PilicakiKlub Sportowy Maków Biega

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne
Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w Siemnosze
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje
KS Hubertus Chomentów
Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Ostrołęckie Stowarzyszenie EksploracyjneStowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w SiemnoszeStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”Stowarzyszenie Kurpiowskie InspiracjeKS Hubertus ChomentówUczniowski Klub Sportowy Atleta w OstrołęceFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”