[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

KS Hubertus Chomentów
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKA
Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas
KS Hubertus ChomentówSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKIStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKAStowarzyszenie Kurpiowskie InspiracjeFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”Ochotnicza Straż Pożarna w DzbeninieTowarzystwo Przyjaciół GoworowszczyznyStowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą AktywnychKoło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
KS Hubertus Chomentów
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Towarzystwo Przyjaciół GoworowszczyznyKS Hubertus ChomentówKoło Gospodyń Wiejskich w Żebry-WierzchlasFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

FUNDACJA OŚWIATOWA IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA KOBYLIŃSKIEGO
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas
Spółdzielnia Socjalna Integracja
Stowarzyszenie ,,Krasinianki”
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI
Koło gospodyń wiejskich „Borówki” w Lelisie
Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEM
Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne
Stowarzyszenie Projekt Radomir
FUNDACJA OŚWIATOWA IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA KOBYLIŃSKIEGOOchotnicza Straż Pożarna w DzbeninieKoło Gospodyń Wiejskich w Żebry-WierzchlasSpółdzielnia Socjalna IntegracjaStowarzyszenie ,,Krasinianki”STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKIKoło gospodyń wiejskich „Borówki” w LelisieStowarzyszenie UGNIEWO RAZEMOstrołęckie Stowarzyszenie EksploracyjneStowarzyszenie Projekt Radomir