[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEM
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
KS Hubertus Chomentów
Spółdzielnia Socjalna Integracja
Klub Sportowy Orz Goworowo
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”
Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce
STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCE
Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEMSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKIKoło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi WschodniejKS Hubertus ChomentówSpółdzielnia Socjalna IntegracjaKlub Sportowy Orz GoworowoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”Uczniowski Klub Sportowy Atleta w OstrołęceSTOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCE

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych
Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w Siemnosze
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”
Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą AktywnychKoło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w SiemnoszeStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w Siemnosze
Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce
Stowarzyszenie Projekt Radomir
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas
KS Hubertus Chomentów
Stowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem
STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCE
Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne
Klub Sportowy Orz Goworowo
Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych
Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w SiemnoszeUczniowski Klub Sportowy Atleta w OstrołęceStowarzyszenie Projekt RadomirKoło Gospodyń Wiejskich w Żebry-WierzchlasKS Hubertus ChomentówStowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w SurowemSTOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCEOstrołęckie Stowarzyszenie EksploracyjneKlub Sportowy Orz GoworowoStowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych