Dane organizacji

5.0
  1. Home
  2. »
  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
Adres:
ul. Polna 15, 07-405 Troszyn, Gmina Troszyn, Powiat Ostrołęcki, Mazowieckie
Opis:
LGD „Zaścianek Mazowsza” to organizacja pozarządowa zrzeszająca zarówno podmioty z sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, jak również mieszkańców reprezentujących różne grupy społeczne, łącznie ponad 150 członków. Obecnie LGD wdraża strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze 5 mazowieckich gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn. Ponadto prowadzi działania wspierające rozwój społeczny na obszarze Północno-Wschodniego Mazowsza angażując się we wszelkie przedsięwzięcia związane z edukacją i doradztwem na rzecz przedstawicieli sektora społecznego oraz rozwojem lokalnych inicjatyw społecznych.

Informacje kontaktowe
Telefon: 29 767 18 25

Wyślij wiadomość do organizajci

Wyślij wiadomość do administratora