Fotorelacja ze szkolenia w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu

W dniach 08.07. – 09.07.2021 roku oraz 28.07. – 29.07.2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zrealizowało dwa dwudniowe szkolenia do Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Odbyły się tam warsztaty z przetwórstwa spożywczego.
Warsztaty zostały zorganizowane dla mieszkańców obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn), w szczególności dla przedstawicieli grup defaworyzowanych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za mile spędzony czas.

DSC_1173-2.JPG DSC_1132-0.JPG DSC_1355-1.JPG

Więcej informacji

Możesz również polubić…