Kontakt

Administrator Strony:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

telefon: 29 76 18 25 lub 516-390-097

e-mail: lgd@zascianekmazowsza.pl

biuro: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn