Kurpiowskie Sieciowanie

Kompleks Kurpiowska Kraina – Wykrot k/Myszyńca oraz MOWES – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce zapraszają stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, instytucje publiczne oraz aktywnych mieszkańców działających na Kurpiach na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 (poniedziałek) w godz. 15.00-18.30 w Kurpiowskiej Krainie – Wydmusy, ul. Miodobrania 1.
Spotkanie jest kontynuacją poprzedniego wydarzenia i ma na celu wymianę doświadczeń, rozmowę o aktualnych potrzebach i wyzwaniach, a także szerszą dyskusję o możliwościach współpracy w podejmowaniu inicjatyw na rzecz promowania kurpiowskiego dziedzictwa oraz budowania kurpiowskiej marki lokalnej.
Zapoznamy się również z narzędziami ułatwiającymi współpracę, jak Mapa Aktywność Społecznych. Omówimy także warte uwagi konkursy dotacyjne.
Spotkanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmowane są mailowo pod adres: LWACHOWSKI@COFUND.ORG.PL (wpisując imię, nazwisko, nazwę organizacji i nr tel.) lub SMS-em pod nr tel. 885 244 697

Możesz również polubić…