Katalog

koła gospodyń wiejskich

  1. Home
  2. »
  3. koła gospodyń wiejskich

KGW są dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywności działającą na rzecz środowisk wiejskich. Mając n a względzie dotychczas obowiązujące przepisy i ramy prawne, jak również uchwaloną pod koniec 2018 roku ustawę o kołach gospodyń wiejskich, KGW może prowadzić swoją działalność w następujących ramach prawnych:
1. Ustaw y z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (jako stowarzyszenie) .
2. Ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (w ramach Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych , jako samodzielne kółko rolnicze lub działalność w strukturach kółka rolniczego).
3. Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r . o kołach gospodyń wiejskich.
4. Grupa nieformalna (osoby fizyczne).

Przykład: Stowarzyszenie, OSP, Koło gospodyń

Promień wyszukiwania 5 km
Znaleziono 129 organizacji