[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

Koło Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”
Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych
Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w Siemnosze
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne
Fundacja „Kreatorzy Marzeń”
Koło Gospodyń Wiejskich w Gibałce
STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCE
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas
Koło Gospodyń Wiejskich ” Wesołe Dąbkowianki” w Dąbku
Koło Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą AktywnychKoło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w SiemnoszeTowarzystwo Przyjaciół GoworowszczyznyOstrołęckie Stowarzyszenie EksploracyjneFundacja „Kreatorzy Marzeń”Koło Gospodyń Wiejskich w GibałceSTOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCEKoło Gospodyń Wiejskich w Żebry-WierzchlasKoło Gospodyń Wiejskich ” Wesołe Dąbkowianki” w Dąbku

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

Stowarzyszenie ,,Krasinianki”
Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w Siemnosze
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Stowarzyszenie ,,Krasinianki”Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w SiemnoszeFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

Fundacja „Kreatorzy Marzeń”
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKA
Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczna 4”
Stowarzyszenie Projekt Radomir
Fundacja Kocham Maków
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
Koło Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”
Fundacja „Kreatorzy Marzeń”Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKAStowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczna 4”Stowarzyszenie Projekt RadomirFundacja Kocham MakówKoło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi WschodniejKoło Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”