[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”
Klub Sportowy Orz Goworowo
Spółdzielnia Socjalna Integracja
Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje
Fundacja Kocham Maków
Koło Gospodyń Wiejskich ” PILICAKI” w Zabielu- Pilikach
Stowarzyszenie ,,Krasinianki”
Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEM
Koło gospodyń wiejskich „Borówki” w Lelisie
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”Klub Sportowy Orz GoworowoSpółdzielnia Socjalna IntegracjaStowarzyszenie Kurpiowskie InspiracjeFundacja Kocham MakówKoło Gospodyń Wiejskich ” PILICAKI” w Zabielu- PilikachStowarzyszenie ,,Krasinianki”Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEMKoło gospodyń wiejskich „Borówki” w LelisieKoło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

FUNDACJA OŚWIATOWA IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA KOBYLIŃSKIEGO
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
Koło Gospodyń Wiejskich ” Wesołe Dąbkowianki” w Dąbku
Stowarzyszenie Projekt Radomir
FUNDACJA OŚWIATOWA IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA KOBYLIŃSKIEGOStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”Koło Gospodyń Wiejskich ” Wesołe Dąbkowianki” w DąbkuStowarzyszenie Projekt Radomir

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”
Ogród społeczny Skwerek Obfitości
STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCE
Koło Gospodyń Wiejskich ” PILICAKI” w Zabielu- Pilikach
Fundacja Kocham Maków
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKA
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie
Spółdzielnia Socjalna Integracja
Stowarzyszenie Projekt Radomir
KS Hubertus Chomentów
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”Ogród społeczny Skwerek ObfitościSTOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCEKoło Gospodyń Wiejskich ” PILICAKI” w Zabielu- PilikachFundacja Kocham MakówStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKAOchotnicza Straż Pożarna w DzbeninieSpółdzielnia Socjalna IntegracjaStowarzyszenie Projekt RadomirKS Hubertus Chomentów