[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKA
Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – Buciach
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Koło Gospodyń Wiejskich ” Wesołe Dąbkowianki” w Dąbku
Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
Ogród społeczny Skwerek Obfitości
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi WschodniejStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKAKoło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – BuciachFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”Uczniowski Klub Sportowy Atleta w OstrołęceStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”Koło Gospodyń Wiejskich ” Wesołe Dąbkowianki” w DąbkuStowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”Ogród społeczny Skwerek Obfitości

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – Buciach
Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
KS Hubertus Chomentów
Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – BuciachStowarzyszenie Kurpiowskie InspiracjeStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”KS Hubertus Chomentów

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

Fundacja Leśni Agronauci
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
Stowarzyszenie ,,Krasinianki”
FUNDACJA OŚWIATOWA IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA KOBYLIŃSKIEGO
Fundacja „Kreatorzy Marzeń”
Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce
STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCE
KS Hubertus Chomentów
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie
Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w Siemnosze
Fundacja Leśni AgronauciKoło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi WschodniejStowarzyszenie ,,Krasinianki”FUNDACJA OŚWIATOWA IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA KOBYLIŃSKIEGOFundacja „Kreatorzy Marzeń”Uczniowski Klub Sportowy Atleta w OstrołęceSTOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCEKS Hubertus ChomentówOchotnicza Straż Pożarna w DzbeninieKoło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w Siemnosze