[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

Stowarzyszenie ,,Krasinianki”
Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje
Klub Sportowy Maków Biega
Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEM
Ogród społeczny Skwerek Obfitości
Koło Gospodyń Wiejskich ” Wesołe Dąbkowianki” w Dąbku
Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
Stowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem
Pilicaki
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie
Stowarzyszenie ,,Krasinianki”Stowarzyszenie Kurpiowskie InspiracjeKlub Sportowy Maków BiegaStowarzyszenie UGNIEWO RAZEMOgród społeczny Skwerek ObfitościKoło Gospodyń Wiejskich ” Wesołe Dąbkowianki” w DąbkuStowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”Stowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w SurowemPilicakiOchotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEM
Stowarzyszenie Projekt Radomir
Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”
Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEMStowarzyszenie Projekt RadomirStowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas
Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”
Klub Sportowy Orz Goworowo
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Spółdzielnia Socjalna Integracja
Koło Gospodyń Wiejskich w Gibałce
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w Siemnosze
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie
Koło Gospodyń Wiejskich ” Wesołe Dąbkowianki” w Dąbku
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-WierzchlasStowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”Klub Sportowy Orz GoworowoFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”Spółdzielnia Socjalna IntegracjaKoło Gospodyń Wiejskich w GibałceKoło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi WschodniejKoło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w SiemnoszeOchotnicza Straż Pożarna w DzbeninieKoło Gospodyń Wiejskich ” Wesołe Dąbkowianki” w Dąbku