[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
Stowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKA
FUNDACJA OŚWIATOWA IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA KOBYLIŃSKIEGO
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi WschodniejStowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w SurowemStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKAFUNDACJA OŚWIATOWA IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA KOBYLIŃSKIEGOOchotnicza Straż Pożarna w DzbeninieFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI
Ogród społeczny Skwerek Obfitości
STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCE
Stowarzyszenie Projekt Radomir
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKIOgród społeczny Skwerek ObfitościSTOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W OSTROŁĘCEStowarzyszenie Projekt Radomir

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych
Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – Buciach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie
Stowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
Koło gospodyń wiejskich „Borówki” w Lelisie
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI
Ogród społeczny Skwerek Obfitości
Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą AktywnychKoło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – BuciachStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”Ochotnicza Straż Pożarna w DzbeninieStowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich w SurowemFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”Towarzystwo Przyjaciół GoworowszczyznyKoło gospodyń wiejskich „Borówki” w LelisieSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKIOgród społeczny Skwerek Obfitości