[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

KS Hubertus Chomentów
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
Koło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w Siemnosze
Koło gospodyń wiejskich „Borówki” w Lelisie
Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEM
Koło Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”
Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – Buciach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
Spółdzielnia Socjalna Integracja
KS Hubertus ChomentówStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”Towarzystwo Przyjaciół GoworowszczyznyKoło Gospodyń Wiejskich Siemnocha w SiemnoszeKoło gospodyń wiejskich „Borówki” w LelisieStowarzyszenie UGNIEWO RAZEMKoło Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – BuciachStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”Spółdzielnia Socjalna Integracja

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

KS Hubertus Chomentów
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”
Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych
KS Hubertus ChomentówTowarzystwo Przyjaciół GoworowszczyznyStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

Spółdzielnia Socjalna Integracja
Klub Sportowy Maków Biega
Fundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie
Klub Sportowy Orz Goworowo
Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – Buciach
Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce
Koło Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
Spółdzielnia Socjalna IntegracjaKlub Sportowy Maków BiegaFundacja Na Rzecz Prawidłowych Relacji Człowiek-Zwierzę „Dobro.Stan”Ochotnicza Straż Pożarna w DzbeninieKlub Sportowy Orz GoworowoKoło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – BuciachUczniowski Klub Sportowy Atleta w OstrołęceKoło Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,SĄSIAD”Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej