[WEBDIRECTORY-SLIDER]

[webdirectory-slider slides=”10″ height=”400″ slide_width=”150″ max_slides=”4″ order_by_rand=”1″ auto_slides=”1″ auto_slides_delay=”3000″]

Koło Gospodyń Wiejskich w Gibałce
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
Klub Sportowy Maków Biega
Ogród społeczny Skwerek Obfitości
Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce
Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas
Klub Sportowy Orz Goworowo
Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny
Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – Buciach
Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne
Koło Gospodyń Wiejskich w GibałceStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”Klub Sportowy Maków BiegaOgród społeczny Skwerek ObfitościUczniowski Klub Sportowy Atleta w OstrołęceKoło Gospodyń Wiejskich w Żebry-WierzchlasKlub Sportowy Orz GoworowoTowarzystwo Przyjaciół GoworowszczyznyKoło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach – BuciachOstrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne

[webdirectory-slider slides="4" height="350" slide_width="250" max_slides="2" order_by_rand="1"]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”
Koło gospodyń wiejskich „Borówki” w Lelisie
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKA
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”Koło gospodyń wiejskich „Borówki” w LelisieStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz DRWĘCZANKA

[webdirectory-slider slides="10" height="600" slide_width="150" max_slides="6" order_by_rand="1" auto_slides="1" auto_slides_delay="4000"]

Klub Sportowy Maków Biega
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”
Koło gospodyń wiejskich „Borówki” w Lelisie
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej
Stowarzyszenie ,,Krasinianki”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”
Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEM
Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”
Koło Gospodyń Wiejskich ” PILICAKI” w Zabielu- Pilikach
Ogród społeczny Skwerek Obfitości
Klub Sportowy Maków BiegaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”Koło gospodyń wiejskich „Borówki” w LelisieKoło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi WschodniejStowarzyszenie ,,Krasinianki”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”Stowarzyszenie UGNIEWO RAZEMLokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”Koło Gospodyń Wiejskich ” PILICAKI” w Zabielu- PilikachOgród społeczny Skwerek Obfitości